skipnavigation

Bra att veta

Det är varje resenärs ansvar att ta reda på vilka dokument som krävs för att resa in i ett visst land, t.ex. pass och visum. Detta gör man genom att kontakta respektive lands ambassad. Och se till att vara ute i god tid!


Resa inom Norden

Svenska medborgare behöver inte ta med pass vid resor inom Norden (Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge - exklusive Svalbard där du måste kunna visa upp ett giltigt pass). Du bör dock alltid ha med dig giltig legitimation för att kunna styrka din identitet om det efterfrågas.

Resa inom Europa

Vid resa inom Schengen måste man kunna visa upp giltigt pass eller det nya nationella ID-kortet då dessa är de enda handligarna som styrker ditt medborgarskap. Mer om Schengenländerna

Vid resa utanför Schengen behövs alltid pass visas.Resa till USA

Före utresa till USA är det obligatoriskt för Skandinaver att ansöka elektroniskt om ett inresetillstånd, sk ESTA. För mer information om ESTA och hur man ansöker detta finner du här.
Ditt pass måste vara maskinläsbart och giltigt under hela vistelsen i USA. Resa till Övriga världen


Vid resa utanför Schengen krävs att man tar reda på vilka dokument (pass, visum, vaccinationsintyg etc) som är nödvändliga till det land man ska besöka. Kontakta landets ambassad i god tid för att säkerställa att du får den korrekta informationen.

ESTA

Inför en resa till USA krävs ett inresetillstånd, sk ESTA.

Det är resenärens ansvar att ansöka om ESTA (Electronic System for Travel Authorization) i god tid före avresa. 
Ansökan görs elektroniskt via en länk och kostar 14 USD, betalning sker med kreditkort. Tillståndet gäller i två år och går inte att förlänga. Inom denna två-års period går det att uppdatera sin ESTA genom att gå in på länken och söka upp sin ansökan. Ny ansökan krävs efter två år. 

Information samt ansökningsformulär för ESTA finns här


APIS

Vid inresa till USA krävs det att flygbolagen tillhandahåller viss information om passagerarna, sk APIS (Advance Passenger Information System). Andra länder som kräver APIS är Bahrain, Kuwait, UAE (Dubai), Ryssland och Kina.

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner: 

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08 700 08 00.