skipnavigation
CWT Alerts

Säkerhetsuppdateringar för att dina resenärer ska känna sig trygga under sin resa

To read this in English, please click here

CWT Alerts tillhandahåller tydlig  information till travel managers gällande incidenter som kan påverka resan eller hota resenärens säkerhet och trygghet under resans gång.

 

Det finns fyra kategorier av CWT Alerts som tillhandahålls av International SOS och Control Risks:

 

1.     Travel security special advisories (hög prioritet) innehåller aviseringar av allvarliga händelser som utgör ett omedelbart eller direkt hot mot resenärens säkerhet. Oftast händelser utan förvarning så som exempelvis jordbävningar, terror attacker och transport olyckor (flyg, buss mm). Mottagaren kan välja att endast få utskick av special advisories.

2.     Travel security updates (varning/information) innehåller händelser som potentiellt kan avbryta resan och/eller öka säkerhetsrisken för resenären. Security alerts täcker händelser som inkluderar brott, protesthändelser och extremt väder. Dessa alerts kan även innehålla påminnelser om kända risksituationer eller uppdateringar om pågående händelser. Om du prenumererar på travel security alerts så får du automatiskt även utskick av special advisories.  
 

3.     Medical alerts rapporterar om händelser som kan påverka resenärens välmående eller hälsa. Medical alerts påvisar situationer så som infektionssjukdomar (pandemier), sjukdomar till följd av katastrofer samt försämrade medicinska tillgångar i ett land.   

4.     Daily summary alerts sammanfattar advisories och alerts per dag i ett och samma e-mail, mailet skickas vid midnatt Eastern Standard Time (EST).

 

Information som står med i CWT Alerts ska användas som grund för vidare research och ej som en slutgiltig rapport eller rekommendation på någon destination.

 

Frågor och svar

 

Q. Varför ändras min Alerts prenumeration?

A. CWT Alerts utsick har genomgått en översyn för att tillhandahålla förbättrade och mer relevanta säkerhetsföreskrifter till prenumeranter

 

Q. Behöver jag göra något om jag redan är en prenumerant?

A. Dina nuvarande prenumerations inställningar bibehålls och du ska ej märka av något avbrott i din prenumeration. Nuvarande beställare kommer få nya alerts grundade på existerande prenumeration.

 

De kommer automatiskt få utskick av CWT Daily Summary och Medical Alerts tillhandahållna av International SOS och Control Risks då dessa nya alerts innehåller nytillkommen information.

 

Du kan ändra dina prenumerations inställningar när som helst, inkluderat Medical Alerts och  Daily Summary.

 

Q. Vilka utskick innehåller nyheter mot tidigare?

A. Medical Alerts och Daily Summary alerts tillhandahåller dig nytt innehåll som du tidigare ej fått via din prenumeration. Daily summary alerts kan hjälpa dig att reducera mängden av mail men du får ändock fortfarande viktig information som kan påverka dina resenärers säkerhet och trygghet under resan.

 

Q. Hur ändrar jag min prenumeration?

A. För att ändra dina prenumerations inställningar eller vill avregistrera dig så går du in i CWT AnalytIQs (fr o m 11 Juni) eller klickar på “Click here to modify your subscription or unsubscribe to alerts” länk längst ner i ditt CWT Alerts mail. Om du inte använder CWT AnalytIQs kontaktar du din lokala CWT representant.

 

Q. Hur registrerar travel managers nya prenumeranter?

A. Travel Managers registrerar sina resenärer till CWT Alerts via CWT AnalytIQs.

 

 

Q. Vem står bakom dessa utskick och all information?

A. International SOS och Control Risks är källan till CWT Alerts. De skickar dessa mail á CWT’s vägnar. 

 

Klicka här om du vill veta mer om International SOS.

 

Om du har andra frågor som du ej finner under våra frågor och svar vänligen kontakta din CWT representant för mer information.