skipnavigation
Office Location

China

Beijing

+86 10 5929 3838

Rm.201, Tower B, Chenjialin jia NO.2, Balizhuang

Chaoyang District, Beijing 100025

China

Shangai

+86 21 2321 1000

26/F, World Trade Tower, No.500, Guangdong Road

Huangpu District, Shangai

China

Guangzhou

+86 20 2838 7338

No. 183 Tianhe Bei Road

Guangzhou 510620

China

Tianjin Shi

You Yi Lu Hexi Qu

Tianjin Shi

Chine 300000

Meishan

+86 28 3817 9300

15-16/F, Investment Promoting Building, No.1, S.1

Dongpo Rd., Dongpo District,

Meishan Sichuan Province 620020